Slavenākie klasiskās mūzikas komponisti

Pasaulē ir daudz slavenu komponistu, par kuriem ar pārliecību var teikt, ka viņi ir bijuši visizcilākie, sava laikmeta mākslinieki. Kaut gan, patiesībā, nav iespējams salīdzināt mūziku, kura ir uzrakstīta dažādos gadsimtos. Bet, par šiem komponistiem varam teikt, ka viņi izcēlās savu laikabiedru – komponistu vidū, kuri sacerēja klasisko mūziku un centās paplašināt tās robežas.

Sarakstā nav ne pirmās, ne pēdējās vietas, te vienkārši ir nosaukti komponisti, par kuriem vajadzētu zināt ikvienam no mums.

Ludvigs van Bēthovens
Ludvigs van Bēthovens ir dzimis 17. decembrī, 1970. gadā, pilsētā Bonnā (Vācijā). Miris 26. martā 1827. gadā.
Ludvigs van Bēthovens ir visā pasaulē pazīstams vācu komponists, diriģents un pianists.

1770. gadā, Bonnā, galma muzikanta Bēthovena ģimenē piedzima dēls, kuru nosauca par Ludvigu. Precīzs dzimšanas datums nav zināms, tāpēc ka reģistru grāmatā ir saglabājies tikai viņa kristīšanas datums – 17. decembris. 1974. gadā un 1976. gadā, ģimenē piedzima vēl divi dēli.

Jau bērnībā Ludvigs no citiem bērniem atšķīrās ar lielu koncentrēšanās spēju, neatlaidību un noslēgtību. Tēvs, pamanījis dēla talantu, sāka stundām ilgi nodarboties ar viņu ar mūziku. Astoņu gadu vecumā, mazais Bēthovens sniedz savu pirmo koncertu Ķelnē. Mazā zēna koncerti notika arī citās pilsētās.

Līdz desmit gadu vecumam Ludvigs apmeklēja sākumskolu, kurā viens no galvenajiem priekšmetiem bija latīņu valoda, bet pie otršķirīgajiem iederēja matemātika un vācu valodas pareizrakstība. Skolas gadi, mazajam Bēthovenam deva maz. Vidējo izglītību Ludvigs nesaņēma, tāpēc, ka ģimene bija trūcīga. Bet, pašizglītojoties, jau pēc pāris gadiem jaunais Bēthovens iemācījās tekoši lasīt latīņu valodā, spēja bez grūtībām tulkot Cicerona darbus, apguva franču un itāļu valodas.

Desmit gados Ludvigs van Bēthovens sāka apgūt komponistu tehnikas noslēpumus pie ērģeļu meistara un komponista Kristiāna Gotlība Nefe. Komponista apmācības sākās ar dziļu un vispusīgu slaveno komponistu darbu izpēti. Tas vēlāk atspoguļojās arī viņa darbos. Tā kā zēns bija no trūcīgas ģimenes, tad viņam nācās strādāt un viņš iestājās galma kapelā par ērģelnieku. Zēnam tad bija aptuveni 13 gadu.

1787. gadā komponists realizēja savu seno sapni – aizbrauca uz Vīni, lai satiktos ar Mocartu. Bēthovens, slavenā komponista klātbūtnē spēlēja paša sacerētos muzikālos skaņdarbus un tos improvizēja. Mocarts bija pārsteigs par jaunā cilvēka drosmi, bagāto fantāziju un neparasto spēlēšanas manieri. Vēršoties pie klātesošajiem Mocarts teica, ka Bēthovens vēl liks visiem par sevi runāt.

Satikties vēlreiz, diviem slavenajiem muzikantiem, vairs nebija lemts, jo nomira Ludviga māte, kurš viņš tik ļoti mīlēja un jauneklim nācās uzņemties rūpes par ģimeni. divu jaunāko brāļu audzināšana prasīja daudz laika, rūpju un naudas, tāpēc Ludvigs sāka strādāt operas teātrī – spēlēt orķestrī, uzstāties ar koncertiem un pasniegt privātstundas.

Šajos gados formējas Ludviga van Bēthovena personība, veidojas viņa pasaules redzējums. Liela loma bija arī nodarbībām universitāte, kuras viņš apmeklēja pēc Nefes ieteikuma. Ar laiku, viņa dzimtā pilsēta viņam kļūst par šauru un tāpēc tikšanās ar Haidnu, kurš iegriezās viņu pilsētā caurbraucot, nostiprināja viņa pieņemto lēmumu doties uz Vīni un mācīties pie pasaulē slavenā komponista.
Turpinājums nākamajā rakstā.